رو عنوان : انجام بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه بصورت شبانه روز است
عنوان : مدیر بازرسی و ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دانشگاه : وصول و بررسی شكایات از مردم و كاركنان تا حصول نتیجه نهایی در مدیریت بازرسی دانشگاه از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است
کد خبر : ۶۸۵۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ 
ساعت : ۰:۴:۳۲

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، دکتر میثم معزی مدیر بازرسی دانشگاه گفت:

تدوین و نیل به اهداف و استانداردهای مدیریتی و اختصاصی ارزیابی عملکرد در سطح استان و شهرستا نها و حتی مراکز شهری و روستایی دور دست و صعب العبور  بر اسا س برنامه های عملیاتی مصوب و از پیش تعیین شده از برنامه های مهم مدیریت بازرسی است

دکترمیثم معزی که در جلسه کارشناسان بازرسی سخن می گفت ، ادامه داد: بررسی و بازرسی شاخص های مدیریتی و مالی واحدهای دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان از مسئولیتها و وظایف اصلی مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

وی گفت: بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه بصورت شبانه روزی است و وصول و بررسی شکایات از مردم و کارکنان واحدها ی تحت پوشش پس از رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی ، در مدیریت بازرسی دانشگاه از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در پایان گفت :

جمع بندی بازرسی ها و گزارشات مردمی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از حیث شاخص های عمومی و اختصاصی به حوزه ریاست گزارش خواهد شد و در ارزیابی نهایی عملکرد مدیران و انتصاب مدیران تاثیر بسزایی دارد


نمایش تعداد بازدیدها : 67

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0